invest

Stock Picking

אנו סוברים שבכפוף לשמירה על גיוון בתיק ההשקעות, הניהול חייב להיות ממונע ע”י בחירה נבונה ומושכלת של ניירות הערך (מניות, אג”ח, מוצרים מובנים וכד’ ) המרכיבים את תיק ההשקעות שלכם תוך הקצאה לפי סוגי הנכסים.

משמעת

אנו מאמינים כי על מנת להשיג תשואה בטווח הארוך אנו חייבים להגן על התיק בפני טלטלות עזות שמתרחשות לעיתים בשווקים. ולכן, אנו בוחנים כל הזמן את ההזדמנויות וכן איומים הצפים על פני השטח.

גמישות

השווקים הפיננסים הולכים ונעשים תנודתיים יותר ומורכבים יותר. ולכן נדרשת מידת הסתגלות כדי להשיג תשואות חיוביות לאורך זמן. בזכות הנסיון העשיר של הצוות, המגיב בזריזות לנעשה ביומיום אנו מצליחים למזער את התגובות השליליות וכן מנסים כל הזמן לאתר הזדמנויות חדשות.

שקיפות

אצלנו, האמון הוא ערך עליון מבחינתו. שקיפות מלאה בגישת הניהול, המבנה וההרכב של התיק הן לדעתנו השיטה הטובה ביותר כדי ליצור ולשמר את האמון שנוצר ביננו. x (x)